Rökförbudslag efterlevs bra

Den nya lagen om rökförbud inomhus på krogen har nu varit i kraft i drygt en månad och på uppdrag av Folkhälsoinstitutet har 47 kommuner i landet undersökt hur lagen efterlevs. Sammanlagt 1 164 matställen har kontrollerats och bara tio ställen i hela landet bröt mot lagen, i de flesta fall var det den egna personalen som rökte. I Kalmar län har Oskarshamn och Kalmar deltagit i kartläggningen, 18 matställen fick besök, men inget bröt mot lagen.