Ris och ros till socialförvaltningar

Barn med särskilda behov måste få mer stöd och länets kommuner måste bli bättre på att erbjuda bostäder till missbrukare, psykiskt funktionshindrade och hemlösa.

Det några saker som Länsstyrelsen tar upp efter att ha granskat hur kommunernas socialförvaltningar skötte sitt uppdrag förra året.

I rapporten konstateras också att det finns brister i rättssäkerheten för äldre och funktionshindrade.

En positiv tendens ser Länsstyrelsen i att det blivit lättare att rekrytera kompetent personal till socialtjänsten och att arbetet med att hjälpa kvinnor och barn som utsätts för våld har förbättrats.