Polischefer vill inte ha kommunal polis

Diskussionerna om närpoliser och kritiken mot att flera polisstationer på mindre orter läggs ned har gjort att frågan om att låta kommunerna ta över närpolisverksamheten aktualiserats.

Men tre av fyra närpolischefer tycker inte att närpoliserna ska bli kommunala. Det visar en undersökning som Polisförbundet har gjort.

Istället vill många chefer att närpolisverksamheten ska få möjlighet att fungera som det var tänkt från början.

Idag arbetar bara en av fem närpoliser helt och hållet som närpoliser enligt förbundet.