Sydkraft vill minska risken för skogsbränder

En tid framöver nu så kommer det att ta längre tid att få elen tillbaka om det skulle bli strömavbrott. Anledningen är att Sydkraft nu ändrar sitt arbetssätt för att bättre kunna upptäcka ledningar som riskerar att orsaka skogsbränder. Flera skogsbränder har börjat när träd fallit ner över elledningar, bland annat den i Hamneda i mångdags eftermiddag. Jan-Erik Olsson är Sydkrafts informationschef:

reporter Lennart Erntsson