Landets friskaste i Vimmerby

Vimmerby kommun har landets friskaste anställda, i alla fall enligt försäkringsbolaget Folksams hälsoindex för den offentliga sektorn. Varje år undersöker Folksam den samlade sjukfrånvaron och långtidssjukskrivningarna i kommuner och landsting.

Vimmerby har det högsta genomsnittsbetyget för 2005 eftersom kommunen både har låg sjukfrånvaro, få långtidssjukskrivningar och låg sjukfrånvaro hos kvinnor, en grupp som annars är överrepresenterade i den offentliga sektorns sjukstatistik. I Vimmerby kommun har man satsat på hälsan. Bland annat har man anställt en särskild hälsoutvecklare för att driva ett projekt under tre år.