Klamydia fortsätter öka

Klamydiafallen i Sverige ökar stort. Under årets första sex månader anmäldes 15.716 fall, den högsta siffran för första halvåret på femton år.

Ökningen är störst i åldrarna 20-24 år, till skillnad från i fjol då klamydia ökade mest bland 15-19-åringar. 

Enligt Malin Arneborn, epidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, finns det flera förklaringar till klamydiaökningen. Dels är många singlar längre upp i åldrarna nu för tiden, dels är kondomanvändandet inte vad det borde vara.