Stöd till tsunamidrabbade undersöks

Behovet av psykosocialt omhändertagande bland drabbade av flodvågskatastrofen den 26 december i fjol ska kartläggas igen under sensommaren.

För undersökningen står Referenspunkt Ersta, en stödgrupp för tsunamidrabbade inom Ersta diakoni i Stockholm.

Målet är se om det finns drabbade som inte får den hjälp de behöver.

En mindre undersökning i maj av Rådet för stöd och samordning visade att 25 procent inte fått tillräckligt stöd.