Visstaden Västervik på is

Projekt Visstaden Västervik väntar ännu på några formella kommunala beslut innan verksamheten kan komma i gång. I går hölls ett möte mellan projektledare Claes Brunius, kommunföreträdare, visfestivalens general Hansi Schwartz och en av finansiärerna Björn Ulvaeus.

Tanken är bland annat ska kommunen köpa restaurang Slottsholmen av Hansi Schwartz för att skapa ett Vishus som ska inhysa en vissamling, visskolan och en scen bland annat.

Dessutom planerar man att bilda en stiftelse de de dryga två miljoner kronor som Björn Ulvaeus satsar och en miljon från kommunen.