Gudrun hindrar nya plantor

Skogsbrukarna kommer inte att lyckas plantera lika mycket skog i år som de borde. Det är ytterligare en av konsekvenserna efter stormen Gudrun.

En av anledningarna till att årets plantering inte blir lika stor som den borde är att markberedningsmaskinerna och skogsarbetarna är upptagna med timmerarbete.

Även om skogsägaren får loss både personal och maskiner så är det inte säkert att de kan ta sig till hygget. På många ställen är det fortfarande inte röjt, utan det ligger både omkullblåsta träd och stora rotvältor överallt.

Enligt Södras Plantskola utanför Linneryd så räknar de med att den mycket viktiga planteringen kommer att minska med ca 20 % i år.