Återplantering ett jobb för utländsk arbetskraft

Fler problem väntar nu skogsägarna när den stormfällda skogen ska återplanteras. Det råder nämligen brist på planterare.

Många skogsägare måste förlita sig på arbetskraft från Polen och Baltikum för att klara arbetsbördan, ett arbete som är både smutsigt och tungt för den som utför det.

Ett annat problem är den hotande bristen på skogplantor. För årets plantering väntas inga problem eftersom många skogsägare fortfarande är upptagna med röjningsarbete efter Gudrun, men inför nästa år kan det bli brist på svenska plantor.