Fem barn till sjukhus efter klorläcka

Vid lunchtid på tisdagen inträffade en klorläcka i en bassäng på Löttorps Camping. De barn som befann sig nära läckan i poolen har andats in klor, flera har även svalt vatten och då fått klor invärtes.

Det var efter rengöring av bassängen som en kran med kemikalier hade lämnats öppen. Detta gjorde i sin tur att klor läckte ut i bassängen.

Fem barn i åldrarna sex till tio år har blivit sjuka och har förts till Länssjukhuset i Kalmar för vård.

Klor är mycket irriterande för andningsorganen och för stor dos kan vara livsfarligt.