Bevattningsförbud med åvatten

Vattenföringen i Kalmar läns åar är nu så låg att bevattning med åvatten inte får ske, det meddelar Länsstyrelsen.

Den rådande låga vattenföringen i åarna innebär att bevattning av trädgårdar, jordbruksmark och dylikt med åvatten måste upphöra.

Vatten för hushållsändamål och vattning av djur är naturligtvis tillåtet. Den som har tillstånd från miljödomstolen eller vattendom får också ta vatten under de villkor som anges i tillståndet.