Ändrade rutiner efter olycka

Efter gårdagens olycka på Löttorps camping diskuteras om olyckan hade kunnat undvikas om utbildningen av personal som sköter säsongsöppna badanläggningar var bättre

På Löttorps camping har nu platschef Zizzi Widäng tillsammans med personalen utvecklat nya rutiner för att öka säkerheten.

Framför allt har man beslutat att rengöring som den backspolning man gjorde igår ej får göras när det finns personer i bassängen.

Zizzi Widäng påpekar att detta är ett första steg i en större titt på förbättringar på campingen. Hon menar också att personalen får utbildning och de är väl medvetna om rutinerna på arbetsplatsen.