Droger bakom var fjärde dödsolycka

Var fjärde dödsolycka i trafiken i sydsverige är drogrelaterad och den grupp som förekommer mest i den svarta statistiken är män mellan 25 och 29 år, enligt färsk statistik från Vägverket.  Av de som dör i drogrelaterade olyckor är 95 procent just män. När det gäller både alkohol och bilbältesanvändning visar rapporten som gäller åren 97 till 03 också att länets bilförare är bland de sämsta i landet.