Droger i trafiken

Var fjärde dödsolycka i trafiken i sydsverige är drogrelaterad- och den grupp som förekommer mest i den svarta statistiken är män mellan 25 och 29 år, enligt färsk statistik från Vägverket.

Av dem som dör i drogrelaterade olyckor så är faktiskt 95 procent just män.

När det gäller både alkohol och bilbältesanvändning visar rapporten som gäller åren 97 till 03 också att länets bilförare är bland dom sämsta i landet.