Turistchefer rädda för algernas påverkan

Årets algblomning i Östersjön är den värsta på 50 år, och när det var som varmast förra veckan fick många avstå från bad i havet.

Algblomningen har skakat om många småkommuner längs ostkusten som har turismen som sin stora inkomstkälla.

Gunnar Bohman, turistchef i Västervik, säger till Sveriges Radio att Östersjöns är den viktigaste resursen för turismen längs ostkusten och turismen hotas på lång sikt om inte havsmiljön blir bättre.

Samma inställningar har man i Karlskrona kommun, där chefen för turistbyrån i Karlskrona, Eva-Lena Gabris, är rädd för att turisterna ska välja t.ex västkusten istället, där algblomningen inte är ett problem