Ötab:s VD slutar - nytt jobb lockar

Det är förändringar pågång inom turistnäringen på Öland. Turistchefen tillika turistbolaget Ötab:s VD Mitte Nilsson ska sluta.

Till hösten börjar hon ett nytt jobb som informations-och besöksansvarig på SKB, Svensk kärnbränslehantering, och deras anläggning Äspölaboratoriet i Oskarshamn.

Mitte Nilsson säger till P4 Kalmar att det inte ligger någon schism bakom hennes uppsägning.

Hon vill helt enkelt pröva nya saker i livet och konstaterar att det kanske är extra bra om anställda inom turistnäringen byter jobb då och då.