Kalmar län

Bättre samarbete inom polisen efter omorganisationen

1:36 min

Polisens arbete med att få fast kringresande ligor som rör sig över länsgränserna har blivit bättre sedan den ny omorganisationen trädde i kraft.

För två år sen, i samband med polisens omorganisation, inrättades en ny verksamhet, så kallad brottssamordning.

Det innebär att polisen från alla sju regioner i landet samarbetar med varandra för att kartlägga var det begås brott och om de brotten sedan kan kopplas till kriminella ligor som reser runt i landet. Det handlar framförallt om brott mot äldre, inbrott i villor och stulna bildelar.

– Det här fungerar bra nu. Det som tidigare var ett enskilt brott som vi kanske inte la någon kraft vid att utreda är nu en del av en samlad bild, vilket gör att vi nu lägger kraft på det, säger Mattias Sigfridsson, tillförordnad chef för Brottssamordningen Region Syd, där Kalmar län ingår.

Enligt honom är brottssamordningen den främsta anledningen till att polisen den senaste tiden bland annat lyckades hitta en container fullastad med stöldgods och stulna bilar som var på väg ut ur landet.

I och med att poliserna regelbundet pratar med varandra så blir det lättare att se trender för olika typer av brott, trots att de sker i olika delar av landet.

Polisens organisation har varit omdiskuterad, bland annat för att få brott klaras upp. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, förblir till exempel 96 procent av alla villainbrott i landet olösta.

Men det finns en naturlig förklaring, säger Peter Ankarstrand, chef för brottssamordningen i Region Öst. Han menar att verksamheten hållit på för kort tid för att det ska synas i statistiken.

Han får medhåll av Göran Landvall, kommissarie på Nationella Operativa Avdelningen, Noa.

– Det här är en av de få verksamheter som fungerar bättre i dag. Men mitten av 2017 är för tidigt för att kunna se resultat. Förhoppningsvis kommer vi kunna se förändringar till årsskiftet, säger Landvall.