"Alla har skyldigheter i trafiken"

3:28 min

Det är inte alltid lätt att veta vilka regler som gäller vid övergångsställen. I samband med olyckan i Kalmar på måndagen, där en ung kvinna skadades allvarligt, aktualiseras frågan om vilka regler som gäller när olika trafikanter ska korsa varandras vägar.

Vid 09-tiden på måndagen inträffade en olycka vid ett övergångsställe i Kalmar då en kvinna i 20-årsåldern blev påkörd på ett övergångsstället av en bil. Kvinnan slungades upp på bilens motorhuv och skadades allvarligt. 

Vad som orsakade olyckan är inte klarlagt ännu, men rent generellt handlar det nästan bara om skyldigheter i trafiken enligt Lars Hammar, som är utredare på Transportstyrelsen.

– Utifrån fordonsförarens perspektiv så ska man ju lämna gående, som på rätt sätt gått ut på övergångsstället, möjlighet att passera. Det är ju en väjningsplikt för bilföraren eller cyklisten som kommer på vägen.

Lars Hammar säger att gående som ska ut på ett övergångsställe måste ta hänsyn till både avstånd och hastighet hos de fordon som närmar sig övergångsstället.

– Oavsett om man kör bil eller cyklar, eller om man går och ska gå över ett övergångsställe så har man olika grader av skyldigheter, säger han.

– Om man tror sig ha rättigheter – vilket ingen har i trafiken – då ökar risken för olyckor.