Kalmar

Stress och mobbning ska minskas med mobilförbud

1:01 min

Totalt mobilförbud under skoltid kommer möta eleverna på Kalmarsundsskolan i Kalmar vid årets skolstart. Förhoppningen är att minska stress och kränkningar.

Rödsleskolan i Oskarshamn var den första skolan i Kalmar län som införde mobilförbud.

Kalmarsundsskolan, som har elever från förskoleklass upp till nian, går ett steg längre i och med att förbudet kommer gälla hela skoldagen.

Vid dagens början kommer eleverna att kunna lämna sina smartphones i speciella vagnar med fack, där telefonerna sedan förvaras säkert under dagen.

Ulf Nilsson, rektor på Kalmarsundsskolan, säger att förbudet diskuterats och förberetts sedan vårterminen och att han bara mötts av positiva reaktioner hittills.

En tanke med förbudet är att minska kränkningarna elever emellan, att skicka något som sårar är väldigt enkelt i den digitala världen. Men huvudsyftet är att minska stressen och öka fokus på studierna och sociala kontakter mellan eleverna.

– Det stora fokuset är ju liksom att verkligen få till kunskapsinhämtningen och kunskapsutlärningen på skolan för att öka måluppfyllelsen.