Kalmar län

Fler rån mot butiker i Kalmar län i år

Antalet rån mot butiker i Kalmar län har ökat det senaste året, det visar siffror som polisen tagit fram för P4 Kalmars räkning.

Det handlar om sammanlagt tio rån mot olika butiker och många av dem bensinstationer hittills i år. Vid två tillfällen har rånarna använt skjutvapen.

Ökningen sker från en låg nivå, samma period förra året genomfördes två rån i länet.

Ökningen kan bero på att det är samma gärningsmän som genomfört flera rån enligt polisomårdeschef Patrik Oldin.

– Om vi tittar lite på vilka typer av objekt som utsatts och var de ligger så finns det nog anledning att tro att en del hänger ihop och att det kan vara samma gärningsmän, säger han.

Men Patrik Oldin poängterar att jämfört med andra delar av landet är rån mot butiker ovanligt i Kalmar län.

Polisen arbetar nu för att förebygga att fler rån inträffar.

– Det kan vara att patruller åker förbi och tittar till oftare än de annars skulle. Sedan jobbar vi med de här utredningarna och vi har en del uppslag i dem, säger Patrik Oldin.