Västervik

Kommuner lägger sig inte i artisters alkoholkrav

1:14 min

I Kalmar säger man nej till artisters krav på alkohol till stadsfesten, men i andra kommuner i Kalmar län har man valt att inte lägga sig i musikernas önskemål.

Under stadsfesten i Kalmar har kommunen valt att inte följa artisternas krav på alkohol och olika typer av mat. Men i andra kommuner i länet har kommunerna inget inflytande över detta – trots att de i vissa fall ger pengar till festivaler. Ett exempel är Västerviks kommun där Visfestivalen tidigare fått bidrag och nu får hjälp från kommunen på flera sätt.

– Den frågan lägger vi oss inte i riktigt utan där får arrangören ta det ansvaret, säger Tomas Kronståhl (S), kommunalråd i Västervik.

Kommunen är inte arrangör av Visfestivalen, det är i stället en stiftelse, och därför har kommunen inget inflytande över om festivalen väljer att följa artisternas krav på alkohol, mat eller hur logerna ska vara utrustade.

Tidigare år har Västervik bland annat gett ett bidrag på 70 000 kronor och efter ett nytt avtal nu i år hjälper man till med sådant som renhållning, toaletter och läktare.

Däremot har kommunen satt som mål att långsiktigt minska publikens drickande under Visfestivalen, men det hänger samman med att kommunen har regler om att man inte får dricka alkohol på allmän plats i kommunen.

Inte heller i Oskarshamn där kommunen är sponsor till Latitud 57 – som arrangeras av en förening – har kommunen något inflytande över vad som serveras artisterna. Där är kommunen en av många sponsorer och lägger totalt 30 000 kronor i sponsring till festivalen.