Kalmar län

Dygnet runt-hämtning ska lösa sopkaoset

1:00 min

Inom två veckor ska problemen med utebliven eller försenad sophämtning i Högsby, Hultsfred och Vimmerby vara lösta. Entreprenören RenoNorden ska hämta sopor dygnet runt.

Under hela sommaren har det varit problem med sophämtningen i Högsby, Hultsfred och Vimmerby. Abonnenter har inte fått soporna hämtade alls eller med kraftig försening.

Nu har entreprenören RenoNorden erbjudit en lösning som innebär att företaget under en tvåveckorsperiod kommer att hämta sopor dygnet runt för att komma ifatt.

Torbjörn Swahn, vd för Vimmerby Energi och Miljö AB, hoppas att det här ska lösa problemen.

– Efter den här tvåveckorsperioden så hoppas vi att man har kommit till det läget att det ska vara normal drift. Då ska man hämta på utsatt dag, det kan finnas någon miss, men det ska åtgärdas senast dagen därpå.

Torbjörn Swahn menar att problemen orsakats dels av att hushållen numera kan källsortera avfallet direkt i de nya fyrfackskärlen, dels av att RenoNorden haft för lite personal och för lite bilar för att klara av uppdraget.

– Man har nog haft lite växtvärk i sin organisation, de har ju vunnit upphandlingar i andra kommuner i Sverige under senaste åren och de har nog inte hunnit med att växa i den takt som har behövts, säger Torbjörn Swahn.

Östra Smålands kommunalförbund (ÖSK), som ansvarar för bland annat sophanteringen i flera kommuner i norra delen av Kalmar län och i Östergötland, har ingen tydlig bild av hur stora problemen varit, men RenoNorden har också fått i uppdrag att redovisa exakta siffror för utebliven och försenad hämtning.

Om tvåveckorsinsatsen inte ger önskat resultat kommer ÖSK att göra en ny utvärdering av läget.