Västervik

Så skyddar du din båt utan giftig färg

1:36 min

Giftiga färger på båtskrov kan skada växter och djur. Västerviks miljöskyddsinspektörer ger förslag på alternativ för att skydda skrovet från påväxt.

På söndag, den 29 oktober, kommer en undersökning att göras av ett antal fritidsbåtar i Västervik. Det ämne man vill kartlägga är tributyltenn, TBT, som förbjöds i bottenfärger för småbåtar 1989, men som fortfarande kan finnas kvar på skroven.

– Man har hittat det på andra ställen i Sverige när man har gjort de här mätningarna, så vi vill veta hur det ser ut i Västervik helt enkelt, säger Eva Larsson, miljöskyddsinspektör vid Västerviks kommun.

Det är Naturskyddsföreningen tillsammans med bland annat Västerviks kommun som genomför mätningarna. Eva Larssons kollega, miljöskyddsinspektören Lars Holgersson, ger tips i spelaren ovan om alternativ till gifter för att hålla skrovet rent.