Västervik

Behandling mot borrelia i Tyskland saknar stöd i svenska sjukvården

5:40 min

Det finns inget stöd i svensk sjukvård för den behandling man kan få utomlands för det som kallas för kronisk borrelia.

Vi har berättat om Emma Mellblom som är i Tyskland och behandlas på sjukhus, en behandling som hon får bekosta själv.

Johan Sanmartin Berglund är läkare och professor i hälsovetenskap vid Blekinge tekniska högskola.

Han menar att den typen av långvarig antibiotikabehandling intravenöst som Emma genomgår medför en del risker och att man bör vara ganska säker på vad man behandlar.

– Riskerna med felaktig behandling kan vara att läkemedlen kan ge bieffekter och det kan påverka det egna immunförsvaret. Det kan också vara att man behandlar ett annat tillstånd och att man minskar symptomen av det och därmed missar en diagnos eller tillstånd som kräver en annan behandling.

Det menar han har hänt flera gånger vid kliniker i Tyskland. Han menar också att man i de här fallen behandlar ett inflammatoriskt tillstånd snarare än borreliabakterien. 

Johan Sanmartin Berglund menar att det handlar om felaktigt ställda diagnoser i många fall, att det kan handla om andra infektioner som vi i Sverige är sämre på att hitta och att den svenska sjukvården är ganska dåliga på att ta hand om den här typen av patienter som känner att deras sista hopp är att söka hjälp på annat håll. 

– Jag tror att man ska söka sig till den vård som finns här, jag vet att den vård som finns i Tyskland inte är vetenskapligt dokumenterad och de grundar sig på enstaka personers berättelse och deras syfte är att tjäna pengar, inte att ge den bästa vården.

Han menar att när det gäller just borrelia kan man känna sig trygg i Sverige, men att det kan finnas andra infektioner som vi i Sverige är sämre på.