Kalmar län

Fentanyl på väg om heroin som dödligast drog

1:48 min

Sverige verkar få en ny dödligaste drog. Nätdrogen fentanylanaloger ser ut att gå om heroin och bli den drog som orsakar flest dödsfall i landet.

Fentanylanaloger finns i flera varianter och beredningsformer, bland annat som nässpray och har ökat kraftigt sedan den dök upp på marknaden för tre år sedan.

– Det man kan se nu är att sedan 2015 har antalet dödsfall orsakade av olika fentanyler ökat. Ställer man det i relation till hur många heroindödsfall, de brukar vara strax under hundra. Räknar man in cyklopropylfentnanyl från 2017 skulle prognosen vara att det faktiskt är fler som dör av fentanylöverdoser än heroin, säger Robert Kronstrand som är toxikolog på Rättsmedicinalverket.

Fentanyl är ett smärtlindrande läkemedel. Fentanylanaloger är kemiska variationer på fentanyl med liknande effekt.

Fentanylanalogerna dyker upp i statstistiken över dödsfall 2015. Och de ökar kraftigt. Från 34 år 2015 till 74 till och med november 2017. Samtidigt har dödsfallen orsakade av heroin minskat.

I december narkotikaklassades ytterligare en variant av substansen, cyklopropylfentanyl, som orsakat ett stort antal dödsfall under hösten. Och det är när cyklopropylfentanylen läggs till de andra fentanylanalogerna som Robert Kronostrand nu spår att de nu kommer gå om heroin som den drog som orsakar flest dödsfall. Och det bekymrar honom:

– De här drogerna ökar vår narkotikarelaterade dödlighet avsevärt.