För många anmälningar till IVO – nu får vården själv utreda

2:01 min

Från och med årsskiftet kan patienter som vill klaga på vården inte längre vända sig direkt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Istället är det den som utfört vården som ska utreda klagomålen.

– Är du missnöjd och har synpunkter på vården ska du i första hand vända dig till den verksamhet där du har varit, en vårdcentral eller medicinkliniken till exempel, säger Helena Otteborn som arbetar med patientsäkerhet inom Region Kronoberg. 

Och till IVO kan jag alltså bara gå om det är riktigt allvarligt?

– Ja det är tanken med den nya lagen.

Från och med nyår kommer IVO bara att ha hand om mycket allvarliga klagomål där någon fått en bestående skada eller avlidit till exempel.

Alla andra klagomål ska utredas av den som utfört vården. En anledningen är att klagomålen ökat och att IVO inte hinner med.

Hur kan man som patient veta att utredningen är objektiv, när det är den som kanske skadat en som ska utreda det?

– Det är ju inte bara verksamheten som får kännedom om anmälan, den kan ju gå även till chefläkaren eller till andra led i vår organisation där det är fler ögon som tittar på den.

Vart vänder jag mig som patient om jag inte är nöjd med utredningen som vårdgivaren gjort?

– Då kan man vända sig till patientnämnden som är opartisk, och sedan kan man gå till IVO också om man inte är nöjd med svaret man fått, säger Helena Otteborn.