Kalmar län

Fisken flyr när åar torkar ut

1:55 min

Torkan och den långvariga värmen gör att fisk i åar och andra vattendrag får svårt att klara sig. Lågt vatten i kombination med värme och låga flöden leder till syrebrist.

I den brusande ån nära Emåns mynning ut i Kalmarsund är vattenståndet minst en halvmeter lägre än normalt. Plötsligt ser fiskeförvaltare Kent Håkanssson vid Ems herrgård en stor lax som inte verkar må bra. 

– Den står där på botten, säger Kent Håkansson och pekar.

Laxen står still mellan ett par stenar i det knappt halvmeterhöga vattnet och låter sig sedan föras med strömmen nedströms.

– Den verkar lite besvärad, för du ser att strömmen tar den och den simmar neråt. Det ska de normalt inte göra, de ska simma uppströms.

Värmen och de låga flödena gör vattnet syrefattigt. Det gör fisken försvagad och mer mottaglig för sjukdomar.

Många mindre åar och bäckar i sydöstra Sverige har torkat ut helt. Fisken måste helt enkelt fly.

– Fisken får helt enkelt flytta från strömsträckor som torkar ut till djupare vatten och där ökar ju farorna med rovdjur och rovfisk. Man blir ett lättare byte, säger Henrik Andersson, chef för vattenenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län.
 
En del fiskar blir kvar i stillastående vatten. När genomströmningen stannar upp minskar syret och fisken dör.

Även återväxten påverkas av värmen och torkan. Höstlekande fiskar som lax och öring kan få svårt att hitta lekbottnar att lägga sin rom i, eftersom många grusbottnar är torrlagda.

– Det är ju bekymmersamt om vi har kvar det här låga flödet fram till oktober när havsöringen ska lägga sina ägg, säger Kent Håkansson.