Utbildning

Skolinspektionen kritiserar Mönsterås kommun

0:43 min

Skolinspektionen bedömer att Mönsterås kommun inte har följt bestämmelserna vad gäller en elevs rätt till extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen.

Eleven ska ha haft extremt hög frånvaro på grund av sociala hinder och skolan har, trots upprepade försök med specialundervisning, inte kunnat få eleven att närvara på lektionerna vilket har gjort att eleven endast har uppnått kunskapskraven i två ämnen.

Skolinspektionen ställer sig frågande till varför eleven har fått flyttas upp trots att hen inte varit godkänd i majoriteten av ämnena och de är även kritiska till att skolan inte har gjort en grundlig utredning om orsakerna till elevens frånvaro och att detta bör göras snarast.