Broar

Förslag om att namnge alla Kalmars broar

0:26 min

Snart kan alla broar i Kalmar få officiella namn tack vare ett medborgarförslag.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår för samhällsbyggnadsnämnden att förslaget om att samtliga broar i Kalmar ska få ett namn bifalls.

Stadsingenjören får nu i uppdrag att ta fram förslag på namn till de broar i Kalmar tätort som saknar det och man ska även se till att redan namngivna broar ska få namnskyltar.