Människohandel

Hovrätten skärper straffen i tiggerihärvan

0:37 min

Göta hovrätt skärper straffen för fem av de sex bulgariska män som dömdes för människohandel på orter i Småland, och dömer ytterligare en man för samma brott.

Sex bulgariska män dömdes i december 2018 av Växjö tingsrätt till fleråriga fängelsestraff för människohandel efter att ha organiserat tiggeri i stor skala.

Göta hovrätt skärper nu straffen för fem av männen, i ett av fallen till fängelse i sex år. En man som av tingsrätten dömdes för medhjälp till människohandel döms av hovrätten för människohandel.

De åtalade ville bli frikända av hovrätten, men i ett pressmeddelande skriver domstolen det är bevisat att männen har rekryterat, transporterat och inhyst personer under sådana former och med sådant syfte att det utgör människohandel.

Utöver fängelsedomarna ska de dömda betala skadestånd till de personer som tvingades till tiggeri.