Fornborg

Alla stenar på plats till nyinvigningen av Gråborg

1:50 min

Efter ett års restaureringsarbete är nu fornborgen Gråborg och Sankt Knuts kapell på Öland redo att återinvigas.

– Det fanns lösa stenar på den högra gaveln som riskerade att ramla ner, det var en säkerhetsrisk. Så alla lösa stenar är nu fastmurade och så har man fogat om alla murar här, säger Jan Westergren, bebyggelseantikvarie på Kalmar läns museum, om arbetet man gjort på kapellet.

Han och länsstyrelsen har varit med och godkänt alla processer i restaureringen av den gamla borgen – allt för att byggnaderna ska hålla i hundratals år framöver.