Hav och land binds ihop

Gult cykelstråk ska roa och uppmuntra Kalmarborna till rörelse

1:04 min

Cykelvägen mellan Hansa city och Norrlidsbadet i Kalmar har fått färg och ska få ytterligare karaktär i framtiden.

Gula bänkar och symboler målade på asfalten ska få cykelstråket tvärs över norra Kalmar att sitta ihop på ett tydligare sätt.

– Det ska uppmuntra folk att röra sig genom stan och besöka de punkter som finns längs gång- och cykelbanan, berättar Edyta Krawus, landskapsarkitekt på Kalmar kommuns projekt- och byggenhet.