Kalmar län

Ingen lotsbrist i Kalmarområdet

1:35 min

Inom de närmaste fyra åren kommer var fjärde lots i Sverige att lämna yrket, men i Kalmarsundsregionen kommer det trots detta sannolikt inte att bli någon brist på lotsar.

Anledningen till att Kalmarregionen förmodligen kommer att klara sig bättre än många andra kustområden i Sverige är att Sjöfartshögskolan ligger i Kalmar.

– Tack vare Sjöfartshögskolan stannar många kvar i Kalmarområdet efter sin utbildning, säger Tommy Andersson, chef för lotsområde Kalmar.