Skatten

Kommunalrådet om skattehöjningen: "Skatteunderlaget ökar inte"

1:19 min

Från årsskiftet höjs skatten i Mörbylånga kommun med 80 öre per intjänad hundralapp.

– Andelen äldre och barn och unga växer men skatteunderlaget ökar inte i takt med behoven. Den ekvationen går inte ihop, säger Matilda Wärenfalk, socialdemokratiskt kommunalråd i Mörbylånga kommun.

Ni har inte höjt skatten sedan 2003. Varför har ni inte höjt skatten lite i taget? 

– Stämmer att den varit oförändrad. Istället har man genomfört stora besparingskrav inom skolan och äldreomsorgen. Vi varken kan eller vill spara mer.