Viltvård

Ny plan ska minska vildsvinens skador

0:46 min

Naturvårdsverket har tagit fram en ny plan för att komma till rätta med problemen som en växande vildsvinsstam orsakar.

Vildsvinen blir allt fler och med det ökar också problem för till exempel jordbruket och i trafiken.

Målet som Naturvårdsverket lyfter i sin nya förvaltningsplan är att halvera skadorna för jordbruket från en miljard kronor per år till 500 miljoner. Även antalet trafikolyckor ska halveras från de 6 000 som rapporteras per år, skriver TT.

I planen, som nu är ute på remiss, kommer Naturvårdsverket bland annat med en kraftfull uppmaning om att stoppa all matning av djuren. Man vill också se en ökad jakt på vildsvin.

Synpunkter på Naturvårdsverket förslag ska lämnas senast den 25 oktober.