Kalmar Län

Satsning på psykiatrin i nya regionbudgeten

0:53 min

I den budet som Länsunionen snart ska presentera ingår en extra satsning på Barn- och ungdomspsykiatrin i länet.

Enligt vad P4 Kalmar erfar ska tre miljoner per år tillföras. Inriktningen är i första hand att rekrytera fler medarbetare 
 
Trycket på barn- och ungdomspsykiatrin är hårt just nu och man vill nu korta köerna, särskilt när det gäller tid till utredning.

I samarbete med kommunerna vill man ytterligare stärka verksamheterna inom familjecentraler och ungdomsmottagningar.

Länsunionen är de tre partier som styr i Region Kalmar län efter valet för drygt ett år sedan, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. De har aviserat en skattehöjning på 49 öre per intjänad hundralapp.