Pilotprojekt

Patienter övervakar sig själva i nytt projekt

1:39 min

Nu ska vissa utvalda patienter i länet övervaka sig själva och skicka information till läkaren om hur de mår.

Det är två pilotprojekt som sjösätts och som vänder sig till ungefär trettio patienter med kroniska problem som hjärtsvikt och högt blodtryck.

Patienterna ska bland annat mäta sin puls, väga sig och undersöka sitt blodtryck, så kallad hemmonitorering.

– Det är ett sätt att bättre kunna följa vissa patienters mående och utveckling i hemmet, säger Pierre Edström, liberalt regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården.

Pilotprojekten ska pågå till mars nästa år innan de utvärderas.