Södra Öland

Cementa och kommunen satsar tillsammans

1:11 min

Mörbylånga kommun och Cementa Sverige ska under tre år satsa 5,4 miljoner på att stärka södra Öland. Detta efter den stora neddragningen Cementa genomförde i Degerhamn tidigare i år.

Satsningen ska fokusera på vad man kallar omstrukturering och en ny identitet.

– Vi ska göra satsningar som stimulerar besöksnäringen, en hamnsatsning och försöka stimulera företagsetableringar, säger kommundirektören i Mörbylånga Ann Willsund.

Konkret nämner hon en översyn av bergsstigen och en satsning på att göra kalkbrottet till en rekreationsanläggning.

Cementa bidrar med 1,5 miljoner kronor till den här satsningen.