Palliativregistret

Granskning visar: Brister i regionens ekonomiska kontroller

1:24 min

Efter P4 Kalmars avslöjanden om Svenska palliativregistret har Region Kalmar läns revisorer nu granskat hur regionen sköter den interna kontrollen av ekonomin. Och man har funnit brister.

Vid stickprovskontroller av regionens ekonomikontroller har det framkommit att 18 av 20 verifikationer inte uppfyller kraven enligt de riktlinjer som finns.

– Framför allt handlar det om att det inte finns de underlag som ska finnas när man godkänner olika räkenskaper, fakturor och liknande, säger Klaus Leidecker, ordförande för Region Kalmar läns revisorer.

Den övergripande bedömningen är att regionstyrelsen inte fullt ut bedriver ett aktivt arbete med den ekonomiska kontrollen.

Nu har revisorerna kommit med förslag på hur regionstyrelsen ska skärpa rutinerna. Bland annat vill man att regionledning nu tar tag i och följer upp de rekommendationer man fick vid senaste granskningen 2015.