Företagsbot

Byggde utan tillstånd – Mörbylånga kommun krävs på böter

2:11 min

Kommunen krävs på 150 000 kronor i så kallad företagsbot, efter att ha byggt vattendämningar utan tillstånd. Kommundirektören i Mörbylånga säger att de skulle ha sökt tillstånd.

Vattendämningarna byggdes 2016 i Tvetaområdet utanför Färjestaden.

Enligt strafföreläggandet har dämningarna inneburit att yt- eller grundvattennivån ändrats på ett betydande sätt, och det hela rubriceras därför som ett miljöbrott.

Enligt Ann Willsund, kommundirektör i Mörbylånga, skulle de ha sökt tillstånd och accepterar därför företagsboten.

– Vi kanske inte ser samma allvarsamhet i det som det här åtalet säger. Vi anser ju att det är en ringa skada och att det fanns en förlåtelse för att det var en mycket ansträngd situation, säger hon.