Brister

Kravet: Regionen måste se över ekonomikontrollen

1:18 min

Region Kalmar län ska nu se över sina rutiner kring ekonomiska kontroller. Det efter att revisorerna konstaterat att regionstyrelsen har brister i sitt arbete.

Efter en granskning av den interna ekonomikontrollen har regionledningen fått en att göra-lista.

– Det är klart att vi behöver se över de delar som revisorerna för fram, säger Region Kalmar läns ekonomidirektör Lars Mattsson.

Senast den 11 mars ska regionledningen vara klara med sina åtgärder.