Emmaboda

Beskedet: Förskolebarn behöver inte flyttas

0:37 min

De cirka 20 barnen på förskolan Solgläntan i Eriksmåla behöver inte flytta till Videbacken i Broakulla. Bildningsförvaltningen i Emmaboda har löst tillsynen i befintliga lokaler.

Solgläntan föreslås få tillgång till hela nedervåningen i nuvarande byggnad och därmed kan tillsynen av barnen säkerställas. Man slipper alltså ha barnen på två olika våningsplan.

Som en följd av detta flyttas biblioteksfilialen, som i dag finns på nedervåningen. Vart den flytten går är oklart.

Förslaget från bildningsnämnden i Emmaboda är att det nya utrymmet för Solgläntan ska gälla från någon gång under januari 2020.