Östersjön

Svartmunnad smörbult möjlig matfisk

2:19 min

Svartmunnad smörbult är en främmande invasiv art i Östersjön. Den riskerar att tränga undan annan fisk, men kan kanske också bli en resurs, som matfisk.

Den är en ganska god matfisk faktiskt, den smakar lite grann som abborre och flundra.

  • I forskningssamarbetet mellan Lunds universitet och Marint centrum i Simrishamn studeras den främmande invasiva fiskarten svartmunnad smörbult, till exempel utbredning och vilken effekt den skulle kunna få på ekosystemen längs kusten.
  • I fredags samlades flera forskare och projekt, som på olika vis kan kopplas till svartmunnad smörbult, till ett gemensamt möte på Marint centrum i Simrishamn.
  • En aspekt som diskuterades var smörbulten som matfisk, till exempel erfarenheter från Lettland, där den fiskas och säljs kommersiellt.