Tvist

Västerviks kommun vill bygga bostäder – markägaren kritisk

0:34 min
  • Västerviks kommun har länge velat bygga ett bostadsområde vid Långsjön utanför centralorten, men man vill göra det på åkermark och ägaren till marken är kritisk.
  • Ägaren menar att åkern är viktig för betesdriften på sommaren och markägaren får även stöd av Lantbrukarnas Riksförbund som inte heller gillar idén.
  • "Fortsatt livsmedelsproduktion, är ett större samhällsintresse än nya bostäder", skriver LRF i ett yttrande enligt Västervikstidningen.