Små idrottsklubbar har fått ny hemvist

Kalmar har fått ett nytt idrottshus. Det är gamla sjöbefälsskolan vid Lars Kagg som blivit ett idrottens hus, med kontor för ett 20-tal småklubbar, sammanträdesrum samt atletklubbens träningslokal.

Birgitta Axelsson som är ordförande i kultur och fritidsnämnden i Kalmar säger att det här är en satsning på de mindre föreningar som inte syns så mycket i media som de större gör.