Mutåtalad arbetsförmedlare friades

En arbetsförmedlare friades idag av Kalmar tingsrätt från anklagelser om mutbrott. En företagare frikändes samtidigt från åtal om bestickning.

Åklagaren ansåg att 35 000 kronor som företagaren betalat till arbetsförmedlaren hade samband med förmedlingens köp av tjänster från företaget. Men båda hävdade att betalningen i stället gällde arrangemang som förmedlaren var inblandad i på fritiden.

Domstolen ansåg att det var besvärande omständigheter, men åtalet ogillas ändå.