Licensierade fotbollsagenter kontrolleras inte

För att få bli fotbollsagent och få förmedla spelarkontakter mellan klubbar krävs att flera villkor är uppfyllda för att få den nödvändiga licensen. Efter att agenterna fått licensen finns dock sedan inga regelbundna kontroller från Svenska fotbollförbundet för hur agenterna sköter sitt jobb och sin ekonomi. Förbundsjuristen Christer Malmsten säger till P4 Kalmar att förbundet  har startat utredningar men först efter att man fått signaler utifrån om att någon agent inte uppfyllt villkoren.