Skattekontroll intensifieras

Föreningar, stiftelser och samfälligheter ska synas noggrannare av Skatteverket som fått utökade resurser. Över 400 tjänster har man fått avsatta för att komma tillrätta med det oavsiktliga eller planerade skattefusket.

Främst är det kontoret i Kalmar som ska sköta den utökade kontrollen men även Skatteverket i Västervik påverkas. Där ska dessutom personal anställas för att hjälpa alla dom som drabbats ekonomiskt av stormen Gudrun.

Det här skiver Västervikstidnigen idag.