Brandfarlig jul

Att ha levande ljus i en lägenhet under eftermiddagen är en brandfarlig kombination det visar statistik från Brandskyddsföreningen.

Trots en intensiv informationskampanj för att motverka bostadsbränder under december så har redan minst 68 bränder inträffat till och med i går.
66 av bränderna beror på levande ljus och mer än hälften har inträffat i hyreslägenheter.
Vanligaste brandtid är under eftermiddagarna. Det här följer mönstret från de senaste åren som också visar att brandrisken genomgående har varit störst på själva julafton.